Oleh: abusyafiq | September 24, 2008

As-Sunnah

By Iwan Ridwan

IEU TEKS DITULIS DINA RARAGA INTROSPEKSI DIRI JEUNG MAPATAHAN DIRI SORANGAN.

Amalan anu munggaran dihisab ti hiji jalma dina poe kiamat nya eta solatna, upama solatna ditarima, baris ditarima oge amalanana, tapi lamun solatna ditolak, ku kituna baris ditolak oge sakabeh amalanana. (HR. Thabrani).
Estu pikayungyuneun ngeunaan jalma mu’min. Sagala hal nu dialaman ku inyana, hade. Mun manehna meunang hal nu pikagumbiraeun, manehna ngucapkeun sukur. Ku kituna hal eta jadi hiji kahadean keur dirina. Lamun manehna ditibanan musibah nu pikanyerieun, manehna sabar. Ku kituna hal eta jadi kahadean keur dirina. Sipat nu kitu teh teu dipibanda ku sasaha iwal ti ku hiji mu’min. (HR Muslim jeung Ahmad).
Rosululloh saw. parantos nyarios:
“Nalika amanat dilalaworakeun, dagoan kaancuranana!” Nyarita hiji jalma: “Kumaha carana ngalalaworakeun amanat teh ya Rosululloh?” Saur Nabi, upama dipigawe hiji pagawean ku nu lain ahlina, pek dagoan kaancuranana. (HR. Bukhari).
He anak incu Adam! lamun anjeun datang ka Kami kalawan nanggung dosa (nu lobana) sapinuh bumi, tuluy ngadeuheus ka Kami kalawan teu ngaduakeun Kami jeung nu sejen, mangka Kami baris mapag anjeun ku pangampura (nu lobana) sapinuh bumi. (HR. Bukhari).
Sing saha jalma nu teu weleh istigfar, mangka Allah ngajadikeun inyana bebas tina sagala kasusah, (maparin) jalan kaluar tina karupekan jeung (maparin) rizki ti beulah mana wae nu teu disangka-sangka. (Imam Abu Dawud & Ibnu Majah).
Saupama hiji anak Adam (manusa) boga hiji pasir emas, pasti manehna hayang boga dua pasir, jeung taya deui nu bisa nutup sungutna (taya nu bisa ngeureunkeun kasarakahanana kana dunya iwal taneuh (maot). Jeung Allah maparin ampunan ka sing saha wae anu tobat. (HR. Riwayat Bukhari & Muslim).
Lamun anjeun geus rengse ngadegkeun solat, prak diuk heula, mangka puji Allah ku hal anu sahade-hadena jeung ucapkeun solawat ka kami, tuluy ngadu’a ka Anjeunna, tinangtu du’a anjeun bakal ditedunan. (HR. Abu Dawud, Attirmidzy).
Babandingan dunya jeung aherat nya eta saperti hiji jalma nu nganclomkeun ramona ka laut, tuluy ramona ku manehna dicengkatkeun, naon anu beunang ku ramona, tah eta teh dunya. (HR. Muslim & At Tirmidzy).
Sahade-hadena manusa nya eta maranehna anu mere mangpaat ka nu sejen. (HR. Bukhari).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: